Sportmedische begeleiding

De sportmedische begeleiding bij Atletiek Trainingscentrum Rotterdam wordt verzorgd door Sport Medisch Adviescentrum Rotterdam en Top Performance Delta.
Het staat de atleten vrij om contact op te nemen met de sportmedische begeleiders, geef dit uiteraard wel door aan je trainer.

TOP PERFORMANCE DELTA
Robi van Leersum en Sam Kranse
Bentincklaan 40
3039 KK Rotterdam
robi@topfysiotherapiedelta.nl
0900-1221220 (algemeen nummer/ maken afspraken)
+31 6 15 55 79 68

www.topfysiotherapie.nl/praktijken/delta
Blessurespreek uur Nenijto: 19.00 – 19.30 uur

SPORT MEDISCH ADVIESCENTRUM ROTTERDAM
B.A.G. (Bas) Bulder, sportarts
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
+31611863343
+31102975975
bbulder@sma-rotterdam.nl
www.sma-rotterdam.nl